Sosyalleşme Nedir?

Sosyalleşme, insanları sosyal normlar ve geleneklerle tanıştıran bir süreçtir. Bu süreç, bireylerin toplumda iyi işlev görmesine ve dolayısıyla toplumun sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. Aile üyeleri, öğretmenler, dini liderler ve akranlar, bir kişinin sosyalleşmesinde rol oynar.

Bu süreç tipik olarak iki aşamada gerçekleşir: Birincil sosyalleşme doğumdan ergenliğe kadar gerçekleşir ve ikincil sosyalleşme kişinin yaşamı boyunca devam eder. Yetişkin sosyalleşmesi, insanlar kendilerini yeni koşullar içinde bulduklarında, özellikle de normları veya gelenekleri kendilerinden farklı olan bireylerle etkileşime girdiklerinde ortaya çıkabilir.

Sosyalleşmenin Amacı

Sosyalleşme sırasında, kişi bir grubun, topluluğun veya toplumun üyesi olmayı öğrenir. Bu süreç insanları sadece sosyal gruplara alıştırmakla kalmaz, aynı zamanda bu grupların kendilerini ayakta tutmasına da neden olur. Örneğin, yeni bir kız öğrenci yurdu üyesi, bir Yunan örgütünün gelenek ve göreneklerini içeriden öğreniyor. Yıllar geçtikçe, üye kardeşlik hakkında öğrendiği bilgileri yeni gelenler katıldığında uygulayabilir ve grubun geleneklerini sürdürmesine izin verebilir.

Makro düzeyde, sosyalleşme, toplumun norm ve geleneklerinin aktarıldığı bir sürece sahip olmamızı sağlar. Sosyalleşme, insanlara belirli bir grup veya durumda kendilerinden ne beklendiğini öğretir; bir sosyal kontrol biçimidir.

Sosyalleşme Üzerine

Sosyalleşmenin hem gençler hem de yetişkinler için sayısız amacı vardır. Çocuklara, pantolonunu veya yatağını ıslatmak yerine tuvaleti kullanmak gibi biyolojik dürtülerini kontrol etmeyi öğretir. Sosyalleşme süreci aynı zamanda bireylerin sosyal normlara uygun bir vicdan geliştirmelerine yardımcı olur ve onları çeşitli roller üstlenmeye hazırlar.

Üç Parçada Sosyalleşme Süreci

Sosyalleşme, hem sosyal yapıyı hem de kişilerarası ilişkileri içerir. Üç temel bölümden oluşur: bağlam, içerik ve süreç ve sonuçlar. Bağlam, belki de en çok sosyalleşmeyi tanımlar, çünkü kültüre, dile, sosyal yapılara ve bunların içindeki rütbeye atıfta bulunur. Aynı zamanda tarihi ve geçmişte kişi ve kurumların oynadığı rolleri de içerir. Kişinin yaşam bağlamı sosyalleşme sürecini önemli ölçüde etkileyecektir. Örneğin, bir ailenin ekonomik sınıfı, ebeveynlerin çocuklarını nasıl sosyalleştirdiği üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Araştırmalar, ebeveynlerin, hayattaki konumları göz önüne alındığında, çocukların başarılı olmasına yardımcı olma olasılığı en yüksek olan değerleri ve davranışları vurguladığını bulmuştur. Çocuklarının mavi yakalı işlerde çalışmasını bekleyen ebeveynler, otoriteye uygunluk ve saygıyı daha fazla vurgularken, çocuklarının sanatsal, yönetsel veya girişimci meslekler peşinde koşmasını bekleyenlerin yaratıcılık ve bağımsızlığı vurgulamaları daha olasıdır.

Cinsiyet klişeleri de sosyalleşme süreçleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalı davranış için kültürel beklentiler, çocuklara renk kodlu giysiler ve oyun türleri aracılığıyla aktarılır. Kızlar genellikle oyuncak bebekler veya oyuncak evleri gibi fiziksel görünümü ve evcilliği vurgulayan oyuncaklar alırken, erkeklere düşünme becerilerini içeren veya Legos, oyuncak askerler veya yarış arabaları gibi geleneksel olarak erkek mesleklerini çağrıştıran oyuncaklar verilir. Ayrıca araştırmalar, erkek kardeşi olan kızların, ev işinin erkek kardeşlerinden değil, kendilerinden beklendiğini anlamak için sosyalleştiklerini göstermiştir. Mesajı eve götürmek, kızların erkek kardeşleri alırken, ev işleri yapmak için para almama eğiliminde olmalarıdır .

Irk ayrıca sosyalleşmede bir faktör oynar. Beyazlar orantısız bir şekilde polis şiddetine maruz kalmadıkları için çocuklarını haklarını bilmeye teşvik edebilir ve yetkililer onları ihlal etmeye çalıştığında onları savunabilirler. Buna karşılık, beyaz olmayan ebeveynler, çocuklarıyla “konuşma” olarak bilinen, onlara kolluk kuvvetlerinin varlığında sakin, uyumlu ve güvende kalmalarını söyleyen bir şeye sahip olmalıdır.

Bağlam, sosyalleşmeye zemin hazırlarken, içerik ve süreç bu girişimin işini oluşturur. Ebeveynlerin çocuklara polisle etkileşim kurmalarını nasıl emrettiği veya nasıl görevlendirdiği, sosyalleşme süresi, dahil olanlar, kullanılan yöntemler ve deneyim türü ile de tanımlanan içerik ve süreç örnekleridir .

Okul, her yaştan öğrenci için önemli bir sosyalleşme kaynağıdır. Sınıfta gençlere davranış, yetki, program, görev ve teslim tarihleriyle ilgili yönergeler verilir. Bu içeriği öğretmek, eğitimciler ve öğrenciler arasında sosyal etkileşim gerektirir. Tipik olarak, kurallar ve beklentiler hem yazılı hem sözlüdür ve öğrenci davranışı ya ödüllendirilir ya da cezalandırılır. Bu gerçekleşirken, öğrenciler okula uygun davranış normlarını öğrenirler.

Sınıfta öğrenciler, sosyologların “gizli müfredat” olarak tanımladıkları şeyi de öğrenirler. Sosyolog CJ Pasco, “Dude, You’re a Fag” adlı kitabında, ABD liselerindeki gizli cinsiyet ve cinsellik müfredatını ortaya çıkardı. Pascoe, California’daki büyük bir okulda derinlemesine araştırma yaparak öğretim üyelerinin ve moral mitingleri ve danslar gibi olayların katı cinsiyet rollerini ve heteroseksizmi nasıl güçlendirdiğini ortaya çıkardı. Okul, özellikle, saldırgan ve aşırı cinsel davranışların Beyaz erkeklerde genellikle kabul edilebilir, ancak Siyahlarda tehdit edici olduğu mesajını verdi. Okul deneyiminin “resmi” bir parçası olmasa da, bu gizli müfredat öğrencilere cinsiyetlerine, ırklarına veya sınıf geçmişlerine dayalı olarak toplumun onlardan ne beklediğini söyler.

Sonuçlar , sosyalleşmenin sonucudur ve bir kişinin bu süreçten geçtikten sonra nasıl düşündüğünü ve davrandığını ifade eder. Örneğin, küçük çocuklarla sosyalleşme, bir şişeden ziyade bir bardaktan içmek veya bir şeyi almadan önce izin istemek gibi biyolojik ve duygusal dürtülerin kontrolüne odaklanma eğilimindedir. Çocuklar olgunlaştıkça, sosyalleşmenin sonuçları sıralarını nasıl bekleyeceklerini, kurallara uymayı veya günlerini bir okul ya da iş programı çerçevesinde nasıl organize edeceklerini bilmeyi içerir. Erkeklerin yüzlerini tıraş etmesinden kadınların bacaklarını ve koltuk altlarını tıraş etmesine kadar hemen her şeyde sosyalleşmenin sonuçlarını görebiliriz.

Ssyalleşme Aşamaları ve Biçimleri

Sosyologlar, sosyalleşmenin iki aşamasını tanırlar: birincil ve ikincil. Birincil sosyalleşme , doğumdan ergenliğe kadar gerçekleşir. Bakıcılar, öğretmenler, koçlar, dini şahsiyetler ve akranlar bu sürece rehberlik eder.

Birincil sosyalleşme deneyimimizin parçası olmayan gruplar ve durumlarla karşılaştığımızda, yaşamlarımız boyunca ikincil sosyalleşme gerçekleşir. Bu, birçok insanın farklı topluluklardan üyelerle etkileşime girdiği ve yeni normlar, değerler ve davranışlar öğrendiği bir üniversite deneyimini içerebilir. İkincil sosyalleşme de işyerinde veya yeni bir yere seyahat ederken gerçekleşir. Bilmediğimiz yerleri öğrendikçe ve onlara uyum sağladıkça ikincil bir sosyalleşme yaşarız.

Bu arada , grup sosyalleşmesi yaşamın tüm aşamalarında gerçekleşir. Örneğin, akran grupları kişinin nasıl konuştuğunu ve giyindiğini etkiler. Çocukluk ve ergenlik döneminde bu, cinsiyet çizgileri boyunca bozulma eğilimindedir. Aynı saç ve giyim tarzlarını giyen her iki cinsiyetten çocuk grupları görmek yaygındır.

Örgütsel sosyalleşme , bir kişiyi normları, değerleri ve uygulamaları ile tanıştırmak için bir kurum veya kuruluş içinde gerçekleşir. Bu süreç genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlarda ve şirketlerde ortaya çıkar. Bir işyerindeki yeni çalışanlar, nasıl işbirliği yapılacağını, yönetimin hedeflerine nasıl ulaşılacağını ve şirkete uygun bir şekilde mola vermeyi öğrenmelidir. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşta, bireyler, kuruluşun misyonunu yansıtacak şekilde sosyal nedenler hakkında konuşmayı öğrenebilirler.

Birçok insan da bir noktada ileriye dönük sosyalleşme yaşar . Bu sosyalleşme biçimi, büyük ölçüde kendi kendine yönlendirilir ve kişinin yeni bir role, pozisyona veya mesleğe hazırlanmak için attığı adımları ifade eder. Bu, daha önce görevde bulunmuş kişilerden rehberlik aramayı, şu anda bu rollerde olan diğer kişileri gözlemlemeyi veya bir çıraklık döneminde yeni pozisyon için eğitim almayı içerebilir. Kısacası, ileriye dönük sosyalleşme, insanları yeni rollere dönüştürür, böylece resmi olarak bu rollere adım attıklarında ne bekleyeceklerini bilirler.

Son olarak cezaevleri, akıl hastaneleri, askeri birlikler ve bazı yatılı okullar gibi kurumlarda zorunlu sosyalleşme gerçekleşir. Bu şartlarda, zorlama için kullanılan yeniden sosyalleşme kurumun normlar, değerler ve adetlerinin bir şekilde montaj davranmasını bireyler insanları. Cezaevlerinde ve psikiyatri hastanelerinde bu süreç rehabilitasyon olarak çerçevelenebilir. Ancak orduda zorunlu sosyalleşme, birey için tamamen yeni bir kimlik yaratmayı amaçlar.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir