Erozyon ve Korozyon Arasındaki Fark Nedir?

Erozyon ve korozyon arasındaki en temel fark; erozyon fiziksel bir süreç iken korozyon kimsayal bir tepkimedir.

Erozyon Dünya üzerinde dış etkenler tarafından gerçekleştirilen aşınımlar ve toprak kaymaları olarak betimlenebilir. Erozyonu depremle karıştırmamak gerekir çünkü erozyon su ve rüzgar gibi sebeplerden dolayı tetiklenir. Erozyon kısaca 3’e ayrılır; su erozyonu, rüzgar erozyonu ve buz erozyonu.

Dalgaların hareketi ile denizde gerçekleşen erozyon.

Su Erozyonu: Toprak ve kaya parçacıklarının dalgalar, akan nehirler ve yağmur gibi sebeplerden dolayı aşınmasını veya olduğu yerden farklı bir yere taşınmasını sağlar.

Rüzgar Erozyonu: Kuvvetli rüzgarların toprak ve kaya parçalarını aşındırması ve taşınmasıyla oluşur.

Buz Erozyonu: Özellikle büyük buz kütlelerinde gerçekleşen yavaş bir olaydır.

Korozyon Nedir?

Korozyon ise genellikle metalik ürünlerde görülen, metalin çevresi ile girdiği kimyasal tepkimedir. Korozyon metali tehlikeye atan, metali çürüten ve geri dönüşümü olmayan uzun bir süreçtir. Korozyona neden olan ana elementler sülfat ve oksijendir. Dört ana korozyon türü bulunur;

Demirin paslanması bir korozyon örneğidir.

Üniform Korozyon: Genelde tüm metalin paslanmasına neden olan korozyon türüdür.

Seçici Korozyon: Bir metalin veya elementin belli bir bölümünün korozyona uğramasıdır.

Galvanik Korozyon: İki metalin veya elementin birbiri ile olan teması sonucunda gerçekleşen aşınmadır.

Çukur Korozyon: Metal yüzeyinde çukur oluşumuna neden olan korozyon türüdür.

Erozyon ve Korozyon Arasındaki Ana Farklılıklar

Erozyon fiziksel bir süreçtir ve bitki örtüsü, topoğrafya, iklim gibi faktörler bu süreci belirler. Ağaçsız araziler ve gevşek toprak parçacıkları gibi koşullar erozyona sebebiyet verir. Bundan dolayı erozyondan alınacak zararı en aza indirmek için bol bol ağaç dikilerek bitki örtüsünün arttırılması sağlanmalıdır. Korozyon ise yukarı da dediğimiz gibi kimyasal bir işlemdir. Metalik yapılarda daha çok görülür, uzun bir süreçtir. Paslanmaz çelik gibi gibi alaşımlar saf metale göre daha az çevresel koşullardan etkilenir. Bu çevresel koşullar arasında pH konsantrasyonu, oksijen konsantrasyonu, nem, ve sıcaklık önemli faktörlerdir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir