Tagged: Kütleçekimsel dalgalar

0

Kütleçekimsel Dalgalar

Kütleçekimsel dalgalar hakkında açıklama yapmadan önce Einstein’in 1916 yılında öne sürdüğü Genel Görelilik (Relativite) Kuramını bilmemiz gerekir. Genel görelilik kütleçekimini şu şekilde açıklar; uzayda herhangi bir noktayı 3 koordinat düzlemi kullanarak açıklarız bu günlük...