Tagged: Sicim teorisi

0

Sicim Teorisi ve Çoklu Evrenler Kuramı

Sicim teorisi: Evreni açıklamada kullandığımız bilinen iki büyük teorinin ‘’Kuantum mekaniği ve Genel görelilik’’ birleştirilmesi  amacıyla doğmuş matematiksel bir modeldir. Matematiksel model kavramı üzerinde biraz konuşacak olursak; ’’Henüz deneysel koşullara tabi tutulmamış ve tutulması...