Tagged: Evrim

0

Evrim Teorisi: Başlangıç 1

Evrim, canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması sürecidir. Yani birdenbire gerçekleşmeyen, zaman içinde ve doğal biçimde, kendiliğinden ve sürekli olarak, evre evre ağır bir biçimde olan gelişim ve niteliksel...