Kuraklığın Ekonomik Etkileri Nelerdir?

Sık sık kuraklık riski geçiren bölgeler de önemli derece ekonomik kayıplar baş gösterir.

Kuraklık tehlikesi geçiren bölgelerde en büyük kaybı endüstriler alacaktır.

Kuraklıklar; bir bölgede uzun bir süre boyunca ortalamanın altında yağış veya şiddetli su kaynağı kıtlığı içeren bir doğal afet türüdür. Su dünyadaki tüm yaşam için esastır ve çevrede bu hayati kaynağın yetersizliği, etkilenen bölgenin ekonomisinin yanı sıra çevre ve toplum dahil olmak üzere tüm yaşam biçimlerini olumsuz yönde etkileyecektir. Günümüz Türkiye sınırı içinde kuraklık tehlikesi yüksek oranlara çıkmış, Konya gibi büyük şehirler çoktan çoğu gölünü yitirmiştir. Göz alıcı salda gölünden ise geriye çorak bir arazi kalmış, suyu çekilmiştir. Şimdi kuraklığın bir bölgeye ekonomik yönden ne zararlar vereceğini ortaya dökelim;

1. Tarımsal Zarar

Hiçbir ekonomik faaliyet kuraklık sırasında tarımdan acı çektiği kadar başka bir şeyden çekmez. Tarımın başlıca ham maddesi sudur. Bu tür doğal afetler en çok çiftçileri hedef alır ve tek geçimi tarım olan kişilere en büyük ekonomik darbeyi vurur. Sadece ekinlerine zarar vermekle kalmaz hayvancılıkla uğraşanlara da çok büyük darbe vurur. Uzun süren kuraklıklar, çiftçi halkın şehirlere göç etmesini sağlar belki de ülke genelinde ki verimliliğe en büyük darbeyi vuran budur.

2. Düşük Endüstri Verimliliği

Su çoğu endüstri için en önemli ihtiyaçtır. Kurak bir toplumda fabrikalar çalışmaz hale gelir. Ve bunu bile bile en azından bizim toplumumuzda çevre katliamı yapar gibi sorumsuzca çalışır fabrikalarımız. Bilinçsiz yapılan sulamanın da kuraklıkta ki etkisi yok sayılamaz. Bu durumun en acı verici örneği dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan Konya Meke Gölü’dür. Madencilik, kağıt, odun ve gıda endüstrileri su olmadan en çok zarar edecek endüstri çeşitleridir. Bununla birlikte tarımsal endüstriye giren tarımsal ürünlerin nakliyesi. paketlenmesi gibi tüm endüstriler için başarısızlığa sebep olur.

Konya Meke Gölü

3. Düşük Hidroelektrik Üretimi

Düşük su seviyesi nedeniyle hidroelektrik üretimi gerçekleşmez. Bu alternatif enerji kaynağı ile geçinen bölgelerde büyük bir zarar görür. Çoğu il ve ilçe nehirlerinden, ırmaklarından yararlanmak için hidroelektrik santralleri kurmuştur. Bu santrallerin faaliyetlerin azalması ekonomik zarara neden olur.

4. Yüksek Orman Yangınları Riski

Kuraklık sırasında orman yangınları en kaçınılmaz olandır. Bu yangınlardan tarım arazileri ve çevre halk zarar görür, bu durumun ekonomik yönden eksisi kesinlikle olacaktır.

5. Ölü Turizm

Göller, nehirler hem yerel hemde yabancı turistler için bir çekim noktasıdır. Bu bölgelerde kuruyan su kütleleri turist sayısının azalmasına neden olacaktır. Örneğin Burdur Salda Gölü’nün eski güzelliği kalmamıştı üzerinde. Suları çekilmiş ve üstünde sinekler birikmiştir.

Türkiye’nin maldivleri olarak anılan Salda Gölü kuruyor.

6. Artan Maliyetler

Mahsul kayıpları talep ve arz dengesini değiştirecek, tüm ürün fiyatları tavan yapacaktır. Bu konumda orta halli zenginler geçimini devam ettirirken, düşük gelirli halk en çok zorluğu görecek kesim olacaktır. Yaşamın temel gereksinimleri halk tarafından kolay ulaşılabilir olmayacaktır.

7. Sağlık Bozulması

Kuraklık nedeniyle piyasa değeri artan ürünler halk tarafından alınamadığı ve gıda ihtiyacı karşılanamadığı sürece önemli sağlık sorunları başlayacaktır. Sağlığı bozulan halk sistemin ekonomisi üzerinde büyük bir baskı oluşturacaktır.

8. Ekonominin Yıkılışı

Kuraklığın ciddiyetine ve etkilenen bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak, yerel, bölgesel veya ulusal ekonomi büyük bir gerileme yaşayabilir. Su, tüm yaşam formlarının hayatta kalması için gerekli olduğundan, eksikliği durumunda tüm yaşam alanlarını ciddi şekilde etkilemek zorundadır.  Tarımsal üretimde zarar yaşayan bir ülkenin ihracat ekonomisi de düşüşe geçecektir. Sadece hidroelektrik santralleri ile enerji sağlayan bölgeler, alternatif ekonomi için ayrı masraf oluşturacaktır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir