Psikopatoloji Bilimi

0

Protein Mühendisliği Nedir

Amino asitler birleşerek proteinleri oluşturur. Proteinler, büyük organik bileşiklerdir ve canlı organizmaların temel bileşenlerinden birisidir. Biyoteknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni bir kavram ise protein mühendisliğidir. Protein mühendisliğinde genetik ve kimyasal teknikler kullanılarak protein yapısı...

0

Sicim Teorisi ve Çoklu Evrenler Kuramı

Sicim teorisi: Evreni açıklamada kullandığımız bilinen iki büyük teorinin ‘’Kuantum mekaniği ve Genel görelilik’’ birleştirilmesi  amacıyla doğmuş matematiksel bir modeldir. Matematiksel model kavramı üzerinde biraz konuşacak olursak; ’’Henüz deneysel koşullara tabi tutulmamış ve tutulması...

0

Su Nasıl Oluştu?

Hayatımızın olmazsa olmazı su bileşeni hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Mesela nasıl oluştuğunu biliyor muyuz? Su bileşeni 2 hidrojen ve 1 oksijen moleküllerinden oluşur. Hidrojen büyük patlama esnasında açığa çıkmıştır. Ve evrende ki tüm...

0

Samanyolu Galaksisi – Milk Way

Samanyolu galaksisi  evrende bulunan ve Güneş sistemininde içinde bulunduğu gökadadır.  Samanyolu gaz, toz ve milyonlarca yıldızdan oluşur. Çapı 100.000 ışık yılıdır. Kalınlığı ise 1000 ışık yılı kalınlığındadır. Bazen aysız bir gecede Samanyolu’nun bazı bölümlerini...